Tìm kiếm nâng cao

Bất động sản nổi bật

Dự án nổi bật

Tìm kiếm nhanh

Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12 ( 58m2) chưa đến 4 tỷ
01-11-2022Bán nhà riêng
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12 ( 58m2) chưa đến 4 tỷ
Diện tích: 58 m2 3.9 tỷ

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 23
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12 ( 58m2) chưa đến 4 tỷ
01-11-2022Bán nhà riêng
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12 ( 58m2) chưa đến 4 tỷ
Diện tích: 58 m2 3.9 tỷ

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 22
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12 ( 58m2) chưa đến 4 tỷ
01-11-2022Bán nhà riêng
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12 ( 58m2) chưa đến 4 tỷ
Diện tích: 58 m2 3.9 tỷ

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 19
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12 ( 58m2) chưa đến 4 tỷ
01-11-2022Bán nhà riêng
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12 ( 58m2) chưa đến 4 tỷ
Diện tích: 58 m2 3.9 tỷ

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 23
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12 ( 58m2) chưa đến 4 tỷ
01-11-2022Bán nhà riêng
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12 ( 58m2) chưa đến 4 tỷ
Diện tích: 58 m2 3.9 tỷ

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 27
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12 ( 58m2) chưa đến 4 tỷ
01-11-2022Bán nhà riêng
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12 ( 58m2) chưa đến 4 tỷ
Diện tích: 58 m2 3.9 tỷ

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 22
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12(57.6m2)
20-10-2022Bán nhà riêng
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12(57.6m2)
Diện tích: 57 m2 3.9 tỷ

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 15
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12(57.6m2)
20-10-2022Bán nhà riêng
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12(57.6m2)
Diện tích: 57 m2 3.9 tỷ

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 17
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12(57.6m2)
20-10-2022Bán nhà riêng
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12(57.6m2)
Diện tích: 57 m2 3.9 tỷ

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 21
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12(57.6m2)
20-10-2022Bán nhà riêng
Nhà bán Trung Mỹ Tây Quận 12(57.6m2)
Diện tích: 57 m2 3.9 tỷ

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 19
Danh sách tin đăng phổ biến