Tìm kiếm nâng cao

Bất động sản nổi bật

Dự án nổi bật

Tìm kiếm nhanh

Cho Thuê Phòng 3,5 Triêu Đường Nguyễn Kiêm Quận Phú Nhuận
Cho Thuê Phòng 3,5 Triêu Đường Nguyễn Kiêm Quận Phú Nhuận
Diện tích: 25 m2 3.5 triệu/tháng

Phường 14, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 27
Cho Thuê Nhà Nhỏ 5 Triêu/Tháng Đường Nguyễn Kiệm Quận Phú Nhuận Giá Rẻ
Cho Thuê Nhà Nhỏ 5 Triêu/Tháng Đường Nguyễn Kiệm Quận Phú Nhuận Giá Rẻ
Diện tích: 40 m2 5.5 triệu/tháng

Phường 14, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 31
Cho Thuê Nhà Nhỏ Riêng Biệt Đường Nguyễn Kiệm Giá Rẻ
Cho Thuê Nhà Nhỏ Riêng Biệt Đường Nguyễn Kiệm Giá Rẻ
Diện tích: 40 m2 5.5 triệu/tháng

Phường 14, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 26
Cho Thuê Phòng Trọ Giờ Tự Do  Quận Phú Nhuận
Cho Thuê Phòng Trọ Giờ Tự Do Quận Phú Nhuận
Diện tích: 25 m2 3.5 triệu/tháng

Phường 14, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 30
Cho Thuê Phòng 3,5 Triêu Đường Nguyễn Kiêm Quận Phú Nhuận
Cho Thuê Phòng 3,5 Triêu Đường Nguyễn Kiêm Quận Phú Nhuận
Diện tích: 25 m2 3.5 triệu/tháng

Phường 14, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 30
Cho Thuê Nhà Nhỏ 5 Triêu/Tháng Đường Nguyễn Kiệm Quận Phú Nhuận Giá Rẻ
Cho Thuê Nhà Nhỏ 5 Triêu/Tháng Đường Nguyễn Kiệm Quận Phú Nhuận Giá Rẻ
Diện tích: 40 m2 5.5 triệu/tháng

Phường 14, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 21
Cho Thuê Nhà Nhỏ Nguyễn Căn Đường Nguyễn Kiệm GIá Rẻ
Cho Thuê Nhà Nhỏ Nguyễn Căn Đường Nguyễn Kiệm GIá Rẻ
Diện tích: 40 m2 5.5 triệu/tháng

Phường 14, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 40
Cho Thuê Phòng 3,5 Triêu Đường Nguyễn Kiêm Quận Phú Nhuận
Cho Thuê Phòng 3,5 Triêu Đường Nguyễn Kiêm Quận Phú Nhuận
Diện tích: 25 m2 3.5 triệu/tháng

Phường 14, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 49
Cho Thuê Nhà Nhỏ Nguyễn Căn Đường Nguyễn Kiệm GIá Rẻ
Cho Thuê Nhà Nhỏ Nguyễn Căn Đường Nguyễn Kiệm GIá Rẻ
Diện tích: 40 m2 5.5 triệu/tháng

Phường 14, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 33
Cho Thuê Phòng 3,5 Triêu Đường Nguyễn Kiêm Quận Phú Nhuận
Cho Thuê Phòng 3,5 Triêu Đường Nguyễn Kiêm Quận Phú Nhuận
Diện tích: 25 m2 3.5 triệu/tháng

Phường 14, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 30
Danh sách tin đăng phổ biến