Tìm kiếm nâng cao

Bất động sản nổi bật

Dự án nổi bật

Tìm kiếm nhanh

Nhà Hẻm ô tô , gần Trường CĐ Công Thương,4 x14 ( 56m ), vuông vức ,chỉ 3.93 tỷ
21 giờ trướcBán nhà riêng
Nhà Hẻm ô tô , gần Trường CĐ Công Thương,4 x14 ( 56m ), vuông vức ,chỉ 3.93 tỷ
Diện tích: 56 m2 3.92 tỷ

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 2
Nhà Hẻm ô tô , gần Trường CĐ Công Thương,4 x14 ( 56m ), vuông vức ,chỉ 3.93 tỷ
23 giờ trướcBán nhà riêng
Nhà Hẻm ô tô , gần Trường CĐ Công Thương,4 x14 ( 56m ), vuông vức ,chỉ 3.93 tỷ
Diện tích: 56 m2 3.92 tỷ

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 1
Nhà Hẻm ô tô , gần Trường CĐ Công Thương,4 x14 ( 56m ), vuông vức ,chỉ 3.93 tỷ
23 giờ trướcBán nhà riêng
Nhà Hẻm ô tô , gần Trường CĐ Công Thương,4 x14 ( 56m ), vuông vức ,chỉ 3.93 tỷ
Diện tích: 56 m2 3.92 tỷ

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 2
Nhà Hẻm ô tô , gần Trường CĐ Công Thương,4 x14 ( 56m ), vuông vức ,chỉ 3.93 tỷ
23 giờ trướcBán nhà riêng
Nhà Hẻm ô tô , gần Trường CĐ Công Thương,4 x14 ( 56m ), vuông vức ,chỉ 3.93 tỷ
Diện tích: 56 m2 3.92 tỷ

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 2
Nhà Hẻm ô tô , Trường CĐ Công Thương,Tăng Nhơn Phú, 4 x14 ( 56m ), chỉ 3.92 tỷ
24 giờ trướcBán nhà riêng
Nhà Hẻm ô tô , Trường CĐ Công Thương,Tăng Nhơn Phú, 4 x14 ( 56m ), chỉ 3.92 tỷ
Diện tích: 56 m2 3.92 tỷ

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 2
Nhà Hẻm ô tô , Trường CĐ Công Thương,Tăng Nhơn Phú, 4 x14 ( 56m ), chỉ 3.92 tỷ
24 giờ trướcBán nhà riêng
Nhà Hẻm ô tô , Trường CĐ Công Thương,Tăng Nhơn Phú, 4 x14 ( 56m ), chỉ 3.92 tỷ
Diện tích: 56 m2 3.92 tỷ

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 2
Nhà Hẻm ô tô , Trường CĐ Công Thương,Tăng Nhơn Phú, 4 x14 ( 56m ), chỉ 3.92 tỷ
24 giờ trướcBán nhà riêng
Nhà Hẻm ô tô , Trường CĐ Công Thương,Tăng Nhơn Phú, 4 x14 ( 56m ), chỉ 3.92 tỷ
Diện tích: 56 m2 3.92 tỷ

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 2
Nhà Hẻm ô tô , Trường CĐ Công Thương,Tăng Nhơn Phú, 4 x14 ( 56m ), chỉ 3.92 tỷ
24 giờ trướcBán nhà riêng
Nhà Hẻm ô tô , Trường CĐ Công Thương,Tăng Nhơn Phú, 4 x14 ( 56m ), chỉ 3.92 tỷ
Diện tích: 56 m2 3.92 tỷ

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 3
Hẻm ô tô ,Gần Trường CĐ Công Thương,Tăng Nhơn Phú, 4 x14 ( 56m ), chỉ 3.9 tỷ
24 giờ trướcBán nhà riêng
Hẻm ô tô ,Gần Trường CĐ Công Thương,Tăng Nhơn Phú, 4 x14 ( 56m ), chỉ 3.9 tỷ
Diện tích: 56 m2 3.9 tỷ

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 4
Hẻm ô tô ,Gần Trường CĐ Công Thương,Tăng Nhơn Phú, 4 x14 ( 56m ), chỉ 3.9 tỷ
24 giờ trướcBán nhà riêng
Hẻm ô tô ,Gần Trường CĐ Công Thương,Tăng Nhơn Phú, 4 x14 ( 56m ), chỉ 3.9 tỷ
Diện tích: 56 m2 3.9 tỷ

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 4
Danh sách tin đăng phổ biến