Tìm kiếm nâng cao

Bất động sản nổi bật

Dự án nổi bật

Tìm kiếm nhanh

HIẾM.Mặt tiền Kinh doanh Phạm Phú Thứ Tân Bình 60m2. 8,2 tỷ 0902748060
HIẾM.Mặt tiền Kinh doanh Phạm Phú Thứ Tân Bình 60m2. 8,2 tỷ 0902748060
Diện tích: 60 m2 8.2 tỷ

Đường Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 63
HIẾM .Mặt tiền Kinh doanh Ngã Tư Bảy Hiền Tân Bình 60m2. 8,2 tỷ 0902748060
HIẾM .Mặt tiền Kinh doanh Ngã Tư Bảy Hiền Tân Bình 60m2. 8,2 tỷ 0902748060
Diện tích: 60 m2 8.2 tỷ

Đường Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 51
HIẾM .Mặt tiền Kinh doanh Ngã Tư Bảy Hiền Tân Bình 60m2. 8,2 tỷ 0909375721
HIẾM .Mặt tiền Kinh doanh Ngã Tư Bảy Hiền Tân Bình 60m2. 8,2 tỷ 0909375721
Diện tích: 60 m2 8.2 tỷ

Đường Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 50
HIẾM .Mặt tiền Kinh doanh Ngã Tư Bảy Hiền Tân Bình 60m2. 8,2 tỷ 0985676770
HIẾM .Mặt tiền Kinh doanh Ngã Tư Bảy Hiền Tân Bình 60m2. 8,2 tỷ 0985676770
Diện tích: 60 m2 8.2 tỷ

Đường Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 54
HIẾM.Mặt tiền Kinh doanh Phạm Phú Thứ Tân Bình 60m2. 8,2 tỷ 0909375721
HIẾM.Mặt tiền Kinh doanh Phạm Phú Thứ Tân Bình 60m2. 8,2 tỷ 0909375721
Diện tích: 60 m2 8.2 tỷ

Đường Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 64
HIẾM.Mặt tiền Kinh doanh Phạm Phú Thứ Tân Bình 60m2. 8,2 tỷ 0985676770
HIẾM.Mặt tiền Kinh doanh Phạm Phú Thứ Tân Bình 60m2. 8,2 tỷ 0985676770
Diện tích: 60 m2 8.2 tỷ

Đường Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 77
HIẾM.Mặt tiền Kinh doanh Phạm Phú Thứ Tân Bình 60m2. 8,2 tỷ 0902568812
HIẾM.Mặt tiền Kinh doanh Phạm Phú Thứ Tân Bình 60m2. 8,2 tỷ 0902568812
Diện tích: 60 m2 8.2 tỷ

Đường Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 56
Danh sách tin đăng phổ biến