Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm nhanh

Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì,DT 125m chia được 3 lô, giá đầu tư, ô tô đỗ 20m.
55 phút trướcBán đất
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì,DT 125m chia được 3 lô, giá đầu tư, ô tô đỗ 20m.
Diện tích: 125 m2 4.4 tỷ

Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Lượt xem: 12
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì, DT 39m, MT 3.56m, giá 1.3 tỷ, ô tô tránh 50m.
55 phút trướcBán đất
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì, DT 39m, MT 3.56m, giá 1.3 tỷ, ô tô tránh 50m.
Diện tích: 39 m2 1.3 tỷ

Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Lượt xem: 14
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì, DT 39m, MT 3.56m, giá 1.3 tỷ, ô tô tránh 50m.
55 phút trướcBán đất
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì, DT 39m, MT 3.56m, giá 1.3 tỷ, ô tô tránh 50m.
Diện tích: 39 m2 1.3 tỷ

Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Lượt xem: 13
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì,DT 125m chia được 3 lô, giá đầu tư, ô tô đỗ 20m.
56 phút trướcBán đất
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì,DT 125m chia được 3 lô, giá đầu tư, ô tô đỗ 20m.
Diện tích: 125 m2 4.4 tỷ

Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Lượt xem: 9
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì,DT 125m chia được 3 lô, giá đầu tư, ô tô đỗ 20m.
56 phút trướcBán đất
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì,DT 125m chia được 3 lô, giá đầu tư, ô tô đỗ 20m.
Diện tích: 125 m2 4.4 tỷ

Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Lượt xem: 6
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì,DT 125m chia được 3 lô, giá đầu tư, ô tô đỗ 20m.
56 phút trướcBán đất
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì,DT 125m chia được 3 lô, giá đầu tư, ô tô đỗ 20m.
Diện tích: 125 m2 4.4 tỷ

Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Lượt xem: 18
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì, DT 39m, MT 3.56m, giá 1.3 tỷ, ô tô tránh 50m.
57 phút trướcBán đất
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì, DT 39m, MT 3.56m, giá 1.3 tỷ, ô tô tránh 50m.
Diện tích: 39 m2 1.3 tỷ

Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Lượt xem: 12
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì,DT 125m chia được 3 lô, giá đầu tư, ô tô đỗ 20m.
57 phút trướcBán đất
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì,DT 125m chia được 3 lô, giá đầu tư, ô tô đỗ 20m.
Diện tích: 125 m2 4.4 tỷ

Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Lượt xem: 8
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì,DT 125m chia được 3 lô, giá đầu tư, ô tô đỗ 20m.
57 phút trướcBán đất
Cần bán đất tại Tả Thanh Oai Thanh Trì,DT 125m chia được 3 lô, giá đầu tư, ô tô đỗ 20m.
Diện tích: 125 m2 4.4 tỷ

Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Lượt xem: 19
Bán đất Thọ Am Liên Ninh, DT 84m, MT 7.3m, giá 3.45 tỷ, ô tô tránh cách 10m
58 phút trướcBán đất
Bán đất Thọ Am Liên Ninh, DT 84m, MT 7.3m, giá 3.45 tỷ, ô tô tránh cách 10m
Diện tích: 84 m2 3.45 tỷ

Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Lượt xem: 5
Danh sách tin đăng phổ biến