Go to top
Hướng dẫn sử dụng
Đăng ký thành viênĐăng ký | Đăng nhậpĐăng nhập
Đăng ký
Họ và tên:*
Email: * (4-30 ký tự )
Mật khẩu: * (6-30 ký tự )
Nhập lại mật khẩu: *
Số điện thoại:*
Địa chỉ :*
(Số nhà, đường, khu phố)
Tỉnh / Thành :*
Quận / Huyện :*
 
 
Đã có tài khoản? Đăng nhập
Đăng nhập
Email:
Mật khẩu:
 
Lấy lại mật khẩu
 
Email:
(Nhập mail đã đăng ký để lấy lại mật khẩu)

Bán nhà mặt phố tại Bình Tân, TP Hồ Chí Minh (1710)

 • 5 giờ trước
 • 2.5 tỷ
Nhà bán đường Miếu Gò Xoài, DT: 4x13.5m, giá:2.5 tỷ

Nhà bán đường Miếu Gò Xoài, DT: 4x13.5m, giá:2.5 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 6 giờ trước
 • 2.1 tỷ
Bán nhà đường Đất Mới,Q.Bình Tân.DT 4*12m giá 2.1 tỷ

Bán nhà đường Đất Mới,Q.Bình Tân.DT 4*12m giá 2.1 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 6 giờ trước
 • 3.4 tỷ
Bán nhà 3,5 tấm đường Mã Lò, Q.Bình Tân, DT 4,5x15m,giá 3.4tỷ

Bán nhà 3,5 tấm đường Mã Lò, Q.Bình Tân, DT 4,5x15m,giá 3.4tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 6 giờ trước
 • 3.3 tỷ
Bán nhà đường Lê Văn Qưới,Q.BT. DT:4x13m,giá 3.3tỷ

Bán nhà đường Lê Văn Qưới,Q.BT. DT:4x13m,giá 3.3tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 6 giờ trước
 • 3.3 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới Q. Bình Tân. DT 4.3x14m, giá 3.3 tỷ.

Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới Q. Bình Tân. DT 4.3x14m, giá 3.3 tỷ.

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 6 giờ trước
 • 4.8 tỷ
Bán nhà đường Trương Phước Phan,Phường Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, DT 8x18m, giá 4.8Tỷ

Bán nhà đường Trương Phước Phan,Phường Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, DT 8x18m, giá 4.8Tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 1 ngày trước
 • 2.75 tỷ
Chính chủ bán nhà 1 sẹc đường Tĩnh Lộ 10, Q. Bình Tân. DT 4.5x12m, giá 2.750tỷ

Chính chủ bán nhà 1 sẹc đường Tĩnh Lộ 10, Q. Bình Tân. DT 4.5x12m, giá 2.750tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 1 ngày trước
 • 3.2 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới,Q.Bình Tân.DT 8*9m giá 3.2 tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới,Q.Bình Tân.DT 8*9m giá 3.2 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 1 ngày trước
 • 3.25 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2,P.Bình Trị Đông A Q. Bình Tân.DT 6x10m, giá 3.250tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2,P.Bình Trị Đông A Q. Bình Tân.DT 6x10m, giá 3.250tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 1 ngày trước
 • 2.95 tỷ
Bán nhà 2 sẹc đường Đất Mới ,Q.Bình Tân. DT4*13m, giá 2.950tỷ

Bán nhà 2 sẹc đường Đất Mới ,Q.Bình Tân. DT4*13m, giá 2.950tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 1 ngày trước
 • 1.25 tỷ
Bán nhà đường Đất Mới Q.Bình Tân.DT 3*9m giá 1.25 tỷ

Bán nhà đường Đất Mới Q.Bình Tân.DT 3*9m giá 1.25 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 1 ngày trước
 • 3.55 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2, Q.Bình Tân. DT 4x16m giá 3.55 tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2, Q.Bình Tân. DT 4x16m giá 3.55 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 1 ngày trước
 • 3.4 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới Q. Bình Tân. DT 4.3x14m, giá 3.4 tỷ.

Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới Q. Bình Tân. DT 4.3x14m, giá 3.4 tỷ.

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 2.75 tỷ
Chính chủ bán nhà 1 sẹc đường Tĩnh Lộ 10, Q. Bình Tân. DT 4.5x12m, giá 2.750tỷ

Chính chủ bán nhà 1 sẹc đường Tĩnh Lộ 10, Q. Bình Tân. DT 4.5x12m, giá 2.750tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 2.35 tỷ
Bán Đất đường Hương Lộ 2,P. Bình Trị Đông A. Q.Bình Tân.DT 4 *15m giá 2.350 tỷ

Bán Đất đường Hương Lộ 2,P. Bình Trị Đông A. Q.Bình Tân.DT 4 *15m giá 2.350 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 3.2 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới,Q.Bình Tân.DT 8*9m giá 3.2 tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới,Q.Bình Tân.DT 8*9m giá 3.2 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 3.25 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2,P.Bình Trị Đông A Q. Bình Tân.DT 6x10m, giá 3.250tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2,P.Bình Trị Đông A Q. Bình Tân.DT 6x10m, giá 3.250tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 2.95 tỷ
Bán nhà 2 sẹc đường Đất Mới ,Q.Bình Tân. DT4*13m, giá 2.950tỷ

Bán nhà 2 sẹc đường Đất Mới ,Q.Bình Tân. DT4*13m, giá 2.950tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 4.2 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Lê Văn Qưới,Q.BT. DT:4x19m,giá 4.2 tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Lê Văn Qưới,Q.BT. DT:4x19m,giá 4.2 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 3.55 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2, Q.Bình Tân. DT 4x16m giá 3.55 tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2, Q.Bình Tân. DT 4x16m giá 3.55 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 3.4 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới Q. Bình Tân. DT 4.3x14m, giá 3.4 tỷ.

Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới Q. Bình Tân. DT 4.3x14m, giá 3.4 tỷ.

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • thỏa thuận
Bán nhà 2 sẹc đường Đất Mới ,Q.Bình Tân. DT4*13m, giá 2.950tỷ

Bán nhà 2 sẹc đường Đất Mới ,Q.Bình Tân. DT4*13m, giá 2.950tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 3.2 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới,Q.Bình Tân.DT 8*9m giá 3.2 tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới,Q.Bình Tân.DT 8*9m giá 3.2 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 3.25 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2,P.Bình Trị Đông A Q. Bình Tân.DT 6x10m, giá 3.250tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2,P.Bình Trị Đông A Q. Bình Tân.DT 6x10m, giá 3.250tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 2.75 tỷ
Chính chủ bán nhà 1 sẹc đường Tĩnh Lộ 10, Q. Bình Tân. DT 4.5x12m, giá 2.750tỷ

Chính chủ bán nhà 1 sẹc đường Tĩnh Lộ 10, Q. Bình Tân. DT 4.5x12m, giá 2.750tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 3.25 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2,P.Bình Trị Đông A Q. Bình Tân.DT 6x10m, giá 3.250tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2,P.Bình Trị Đông A Q. Bình Tân.DT 6x10m, giá 3.250tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 3.2 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới,Q.Bình Tân.DT 8*9m giá 3.2 tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới,Q.Bình Tân.DT 8*9m giá 3.2 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 4.2 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Lê Văn Qưới,Q.BT. DT:4x19m,giá 4.2 tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Lê Văn Qưới,Q.BT. DT:4x19m,giá 4.2 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 2.75 tỷ
Chính chủ bán nhà 1 sẹc đường Tĩnh Lộ 10, Q. Bình Tân. DT 4.5x12m, giá 2.750tỷ

Chính chủ bán nhà 1 sẹc đường Tĩnh Lộ 10, Q. Bình Tân. DT 4.5x12m, giá 2.750tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 3.4 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới Q. Bình Tân. DT 4.3x14m, giá 3.4 tỷ.

Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới Q. Bình Tân. DT 4.3x14m, giá 3.4 tỷ.

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 3.55 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2, Q.Bình Tân. DT 4x16m giá 3.55 tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2, Q.Bình Tân. DT 4x16m giá 3.55 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 4.2 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Lê Văn Qưới,Q.BT. DT:4x19m,giá 4.2 tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Lê Văn Qưới,Q.BT. DT:4x19m,giá 4.2 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 2.95 tỷ
Bán nhà 2 sẹc đường Đất Mới ,Q.Bình Tân. DT4*13m, giá 2.950tỷ

Bán nhà 2 sẹc đường Đất Mới ,Q.Bình Tân. DT4*13m, giá 2.950tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 3.4 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới Q. Bình Tân. DT 4.3x14m, giá 3.4 tỷ.

Bán nhà 1 sẹc đường Đất Mới Q. Bình Tân. DT 4.3x14m, giá 3.4 tỷ.

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 3.55 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2, Q.Bình Tân. DT 4x16m giá 3.55 tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2, Q.Bình Tân. DT 4x16m giá 3.55 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 4.2 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Lê Văn Qưới,Q.BT. DT:4x19m,giá 4.2 tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Lê Văn Qưới,Q.BT. DT:4x19m,giá 4.2 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 2.95 tỷ
Bán nhà 2 sẹc đường Đất Mới ,Q.Bình Tân. DT4*13m, giá 2.950tỷ

Bán nhà 2 sẹc đường Đất Mới ,Q.Bình Tân. DT4*13m, giá 2.950tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 3.25 tỷ
Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2,P.Bình Trị Đông A Q. Bình Tân.DT 6x10m, giá 3.250tỷ

Bán nhà 1 sẹc đường Hương Lộ 2,P.Bình Trị Đông A Q. Bình Tân.DT 6x10m, giá 3.250tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 2.35 tỷ
Bán Đất đường Hương Lộ 2,P. Bình Trị Đông A. Q.Bình Tân.DT 4 *15m giá 2.350 tỷ

Bán Đất đường Hương Lộ 2,P. Bình Trị Đông A. Q.Bình Tân.DT 4 *15m giá 2.350 tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • 2 ngày trước
 • 2.75 tỷ
Chính chủ bán nhà 1 sẹc đường Tĩnh Lộ 10, Q. Bình Tân. DT 4.5x12m, giá 2.750tỷ

Chính chủ bán nhà 1 sẹc đường Tĩnh Lộ 10, Q. Bình Tân. DT 4.5x12m, giá 2.750tỷ

128 Đất Mới, BÌnh Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 
  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10   Trang kế Trang cuối

Đã đăng ký với bộ Công Thương. Mã số đăng ký là 2015-0186/ĐK/TMĐT
Quy chế hoạt động - Bảo mật thông tin

Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp và Công Nghệ Quốc Tế

MST: 0310368322 - Email: info@raobannhadat.vn - Điện thoại: 0989 722 522
Địa chỉ:41/1, Phường Trung Mỹ Tây Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Hỗ trợ kỹ thuật: Yahoo: nth678 - Skype: nth678 - Email: thanhhung678@gmail.com - 0989 722 522 (Thanh Hưng mr)